DIGINEX Technology s.r.o.

Tato webová prezentace byla navržena a zpracována firmou DIGINEX Technology s.r.o. Informační systém byl kompletně navržen a prezentován zastupitelstvu obce, kde byl jednomyslně schválen a objednán. Je zhotoven tak, aby jednoduchou formou předával občanům veškeré informace o aktuálním dění. Na stránce snadno naleznete články o různých akcích pořádaných samotnou obcí či spolky v ní působící, fotografie, dokumenty úřední desky a v neposlední řadě důležitá sdělení.

Web umí automaticky rozesílat upozornění na novinky dle předem zvoleného individuálního nastavení a dokonce je spojen se stránkou na Facebooku. Díky námi navrženému intuitivnímu administračnímu rozhraní má editor stránek naprostou kontrolu nad obsahem. Systém informace třídí, rozesílá lidem na e-mail a zároveň sám přidává příspěvky na oficiální facebookovou stránku. Vše z jednoho místa. Tím se ušetří drahocenný čas, který by se musel věnovat ke správě hlavního informačního kanálu obce.

Hlavní snahou naší firmy bylo zlepšit a výrazně posunout předcházející webové řešení. Největší důraz klademe na zajištění informovanosti obyvatel. Pomáhá nám k tomu sekce důležitých informací, do které patří upozornění na nadcházející události, tedy různé kulturní akce, ale také varování - například přerušení dodávek elektrického proudu apod. Tyto informace systém rozděluje do tří kategorií dle závažnosti a na základě toho se nadále vyhodnocuje, jak a komu budou odeslány nebo sdíleny na sociálních sítích.

Obecní úřad se rovněž rozhodl využívat některých našich dalších služeb z oblasti IT. Jednou z nich je poskytování připojení k internetu prostřednictvím sítě netG2, která je vlastněna naší společností. Na přání úřadu jsme také poskytli software na řešení knihovní agendy za použití katalogu Kronos.


Více informací o firmě naleznete na:
www.diginex.cz