Hledej

Důležité informace

26. 10. 2018: Přednáška -100 let od založení ČESKOSLOVENSKÉHO ST

Oslavy vzniku ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY pod záštitou obce

26.října 2018

V Kamenném Újezdě

Vzpomínka u pomníku padlých v 1. světové válce

15.30 setkání na návsi u oú

sázení lípy na počest 100. výročí na návsi

odchod slavnostního průvodu s hudbou

položení věnců u pomníku padlých v 1. světové válce a lípy Republiky

17.30 přednáška

Občané Kamenného Újezda

v první světové válce

a v boji za republiku aneb

Co bylo i nebylo zjištěno sto let poté