Leden 2017- Výstavba školky

Výstavba školky Kameňáček Kamenný Újezd, příspěvková organizace. Projekt č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000547 - Mateřská škola, novostavba, Kamenný Újezd u Rokycan, je realizován z financí Evropské unie IROP a MMR. Projekt započal dne 29. 3. 2016 sepsáním objednávky na zpracování studie proveditelnosti a PD, následně probíhalo zpracování žádosti a konzultace na IROP. Po odeslání elektronické verze žádosti o dotaci došlo na hodnocení žádosti a dne 22.11. 2016 byl vydán právní akt k této akci. Následně byly zpracovány podklady k VŘ - ZD renomovanou firmou a byly ve všech třech krocích předloženy CRR ke schválení a to jak na stavbu, tak na vybavení. Dne 15. 12.2016 bylo VŘ na stavbu ukončeno podepsáním kupní smlouvy kupujícího . K plnění této smlouvy došlo dne 15.8. 2017, kdy byla předána stavba a projekt byl fyzicky ukončen kolaudačním souhlasem dne 18.8.2017. VŘ na stavbu soutěžené v rámci VZMR a rozdělené na tři části, VŘ bylo ukončeno podpisem smlouvy s dodavateli. Smlouva na gastro vybavení byla podepsána dne 19.12.2016, smlouva na herní prvky byla podepsána dne 21.12.2016 a smlouva na vybavení budovy byla podepsaná dne 21.12.2016. Tímto bylo ukončeno i druhé VŘ na vybavení. Po vydání právního aktu byla zpracována publicita ve formě plakátu A3 a další publicita byla realizována formou informací na webu obce včetně fotografií a loga poskytovatele dotace. Celkové náklady budovy MŠ 7 758 887.- Kč ,hřiště MŠ 303 164.-Kč, Vnitřní zařízení 553 696.-Kč, Gastro zařízení 670 037.-Kč, oplocení a venkovní úpravy 645 886.-Kč Stavba- firma Miras Vnitřní vybavení + hřiště - firma Kenast Gastro zařízení- firma Berot 1.9. 2017 Byla oficiálně otevřena Mateřská škola Kameňáček Kamenný Újezd, příspěvková organizace. Počet malých předškolních školáků je v počtu 25 dětí a 4 zaměstnanci.

Autor: Vaňourková Místo: Školský pozemek
10. 1. 2017