Vesnice roku 2018

Návštěva hodnotící soutěže Vesnice Plzeňského kraje roku 2018 V rámci soutěže byla hodnocena tato kritéria: · Obec a její koncepční dokumenty · Společenský život · Aktivity občanů · Podnikání · Obraz vesnice · Infrastruktura · Veřejná prostranství · Péče o krajinu · Knihovna Ve čtvrtek 7.června 2018 nás navštívila hodnotící komise ze soutěže Vesnice roku, do které se naše obec i letos přihlásila. Přestože termín návštěvy stanovený na 8.00 ranní byl více než nevýhodný, přesto se nám podařilo pro komisi díky našim spolkům i jednotlivým občanům připravit skvělý program. Symbolem celé soutěže se pro nás stal chléb se sádlem a místní Loužecké pivo. Návštěva byla přivítána v 8.00 před obecní úřadem, chlebem a solí, zde si komise vyslechla krátkou zdravici od královny Jarmily a krále Stanislava. Hodnotící komise byla vyzvána k projížďce obce s koňským spřežením. Prezentace obce se zúčastnili i zástupci některých spolků, holubáři,dobrovolní hasiči, Sokolky, matky s dětmi, děvčata ze spolku Padlých holek a děti z MŠ Kameňáček. Každý spolek si pečlivě připravil svou prezentaci na jednotlivých zastávkách cesty po obci. Komise byla seznámena s krásou naší malebné pohádkové vesničky. Jednou s důležitých zastávkou byla Mateřská škola, která si pro návštěvu připravila pásmo písniček a ukázku dílničky malých trpaslíků. S touto novostavbou Mateřské školy se obec přihlásila do soutěže ,,Zlatá cihla".

Autor: Hubáček Místo: obec kamenný Újezd
7. 6. 2018