Červen 2018- Vesnice roku - krajská sout

Prezentace obce Kamenný Újezd, krajská komise. - Vítěz vesnice roku Plzeňského kraje roku 2018 Pohádková vesnička: ukázka spolků, místní spolek poštovních holubů, sbor dobrovolných hasičů, spolek Padlých holek, Sokolové, MŠ Kameňáček, místní pivovar Loužek, jezdecký koňský klub, zastupitelstvo obce, maminky s dětmi. Naše uspěla ve všech oblastech : společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty

Autor: Hubáček Místo: obec kamenný Újezd
7. 6. 2018