Vítání občánků 2009

Redlich Vašík Vondra Dobiáš Brabec Josef Bůcha Červenková Terezka Ilich Maxmilián Milkovič

Autor: - Místo: Sál obecního úřadu
6. 8. 2009