Poděkování SDH - starosta Václav Kočí

Na fotografiích je vyobrazena návštěva rokycanského starosty p. Václava Kočího, které se kromě našich hasičů zúčastnila i starostka Jarmila Vaňourková. Došlo k předání diplomu a sudu lahodného moku za zásluhy na spoluúčasti při hašení lesního požáru nad Pavlovskem v srpnu 2015.

Autor: - Místo: Hasičská zbrojnice Spolek: SDH Kamenný Újezd
5. 1. 2016