Změna uzavírek železničních přejezdů

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
tel: +420 416 741 668
IČ: 627 43 881
www.cht.cz
 Datum: 6.06.2016

Vyřizuje: Jakub Štěrba

Tel.: 725940294

E-mail: sterba@cht.cz

Stavba: „Revitalizace trati Rokycany – Nezvětice“

Věc: Harmonogram uzavírek přejezdů v úseku Rokycany-Mirošov –  2.část, ev.km 0,0-:-7,0

 

  1. Železniční přejezd P1208 Rokycany – Zeyerova/Bezručova                       9.6.-11.6.
  2. Železniční přejezd P1209 Rokycany – Veselská                                         12.6.-15.6.
  3. Železniční přejezd P1210 Kamenný Újezd –  polní cesta                           13.6.-16.6.
  4. Železniční přejezd P1211 Kamenný Újezd – u koupaliště                           6.6.-7.6.         
  5. Železniční přejezd P1212 Kamenný Újezd - Agro Blatná                            8.6.-11.6.

(Slouží jako objízdná trasa pro uzavření přejezdu 1211)

  1. Železniční přejezd P1213 polní cesta - Pod Čihadlem/Čihadlo                      13.6.-16.6.       
  2. Železniční přejezd  v km 3,900 – P1214 Nová Huť – Rokycanská (oprava)   12.6.-13.6.
  3. Železniční přejezd v km 5,010 - P1217 Hrádek – Na Ovčíně                          28.3.-30.6.
  1. Železniční přejezd v km 6,266 - P1221 Hrádek - k divadlu (lesní c.)              1.3.-30.6.

 

…………………………………………………………..

ing. Jakub Štěrba                                                                  

Zástupce hl. stavbyvedoucího

Traťový úsek Rokycany-Mirošov