Víčka pro Kubu Kralovce

Poděkování firmě Borgers CS z Rokycan za finanční příspěvek a podporu při sběru víček pro Kubu Kralovce.