Místní poplatky na rok 2017

Vážení občané,

 v roce 2015 se obec stala plátcem DPH, proto došlo k navýšení cen u vodného a stočného o DPH.  Zastupitelstvem obce byly schváleny následující poplatky:

POPELNICE

OSOBA     650,- CZK za rok
PODNIKATELSKÝ SUBJEKT  1 300,- CZK za rok

HROBY

Jednohrob, urnový  30,- CZK
Dvojhrob  60,- CZK

PSI

Zákl. poplatek za jednoho psa  150,- CZK
Další psi  250,- CZK
Poplatek za jednoho psa - sleva důchodce  100,- CZK
Další psi - důchodci - sleva důchodce  150,- CZ

OBECNÍ VODA

Voda               30.-Kč + 15% DPH = 34.50 Kč s DPH
Stočné obecní voda               36.80 Kč + 15% DPH = 42.32 Kč s DPH
Stočné paušál               39.-Kč + 15% DPH = 44.85 Kč s DPH

 

Poplatky se vybírají v měsíci březen. Možno platit na účet 19428381/0100 KB - uvádějte číslo popisné jako VS., u hrobu prosím uveďte své jméno.

Poplatky, které nebudou uhrazeny do konce měsíce června budou automaticky penalizovány, až na trojnásobek, dle OZV o místních poplatcích č. 1/2017 !!!