Muzeum Dr. Horáka v Rokycanech

Přednáška - Tajemství historické krajiny

Možnosti a výsledky letecké archeologie na Plzeňsku a Rokycansku

Čtvrtek 23. února 2017 v 17.00 hod., Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, výstavní síň v ul. Josefa Knihy 146

Pomocí leteckého pozorování a fotografického snímkování jsou na základě půdních, vegetačních, stínových a jiných příznaků vyhledávány, identifikovány a evidovány archeologické objekty. Letecká archeologie se rovněž zabývá vyhodnocením leteckých snímků, které nebyly pořízeny pro archeologické účely, přičemž vychází z metod vojenského leteckého průzkumu. S tím, jak to prakticky funguje a co všechno lze z letadla zahlédnout, Vás seznámí archeolog Západočeského muzea v Plzni Mgr. Martin Čechura.