Muzeum Rokycany

Výstava

Rokycany – Pfinztal

Termín: 22. dubna – 28. května 2017, vernisáž 21. dubna 2017 od 16 hodin

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, výstavní sál v ul. Josefa Knihy 146

V rámci Česko-německého kulturního jara se uskuteční společná výstava umělců z Rokycan a partnerského města

Pfinztal. Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Německého velvyslanectví Praha,

Goethova institutu v Praze, Německo-českého fondu budoucnosti a českých center v Berlíně a Mnichově ve

spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Zahájení výstavy se zúčastní

zástupci partnerského města včetně vystavujících umělců. Tato společná akce je jedním z kroků k prohloubení

vztahů mezi oběma partnerskými městy.