Měření NN

Dovoluji si Vás tímto informovat, že naše firma Gefos a.s. na základě smlouvy o dílo s firmou ČEZ Distribuce, a.s. bude v průběhu následujících dvou týdnů provádět měřické práce ve Vaší obci. Cílem našich činností je zpřesnění polohy tras distribučních sítí nn ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Zpřesnění polohy se bude týkat jen části tras distribučních sítí nn ve Vaší obci v souhrnné délce cca 0,6 km. Trasy sítí budou nejprve vyhledány odbornými elektrikáři a vyznačeny ekologickým sprejem. Tyto značky během měsíce zmizí vlivem povětrnostních podmínek a neměly by být v žádném případě svévolně odstraňovány.  Následně budou takto označené trasy geodeticky zaměřeny. Přítomnost našich pracovníků by v žádném případě neměla narušit běžný chod obce.

Ing. Jana Škodová, tel: 724 961 962

Gefos a.s.

Kundratka 17

180 82 Praha 8 – Libeň