Hledej

Výstavba školky Kameňáček Kamenný Újezd

Specifikace MŠ.

Výstavba školky Kameňáček Kamenný Újezd, příspěvková organizace.

Projekt č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000547 - Mateřská škola, novostavba, Kamenný Újezd u Rokycan, je realizován z financí Evropské unie IROP a MMR. 

Projekt započal dne 29. 3. 2016 sepsáním objednávky na zpracování studie proveditelnosti a PD, následně probíhalo zpracování žádosti a konzultace na IROP. Po odeslání elektronické verze žádosti o dotaci došlo na hodnocení žádosti a dne 22.11. 2016 byl vydán právní akt k této akci. Následně byly zpracovány podklady k VŘ - ZD renomovanou firmou a byly ve všech třech krocích předloženy CRR ke schválení a to jak na stavbu, tak na vybavení. Dne 15. 12.2016 bylo VŘ  na stavbu ukončeno podepsáním kupní smlouvy kupujícího . K plnění této smlouvy došlo dne 15.8. 2017, kdy byla předána stavba a  projekt byl fyzicky ukončen kolaudačním souhlasem dne 18.8.2017.  VŘ na stavbu soutěžené v rámci VZMR a rozdělené na tři části, VŘ bylo ukončeno podpisem smlouvy s dodavateli. Smlouva na gastro vybavení byla podepsána dne  19.12.2016, smlouva na herní prvky byla podepsána dne 21.12.2016 a smlouva na vybavení budovy byla podepsaná dne 21.12.2016. Tímto bylo ukončeno i druhé VŘ na vybavení. Po vydání právního aktu byla zpracována publicita ve formě plakátu A3 a další publicita byla realizována formou informací na webu obce včetně fotografií a loga poskytovatele dotace.

Celkové náklady budovy MŠ 7 758 887.- Kč ,hřiště MŠ 303 164.-Kč, Vnitřní zařízení 553 696.-Kč, Gastro zařízení 670 037.-Kč,  oplocení a venkovní úpravy 645 886.-Kč

Stavba- firma Miras

Vnitřní vybavení + hřiště - firma Kenast

Gastro zařízení- firma Berot

 

Fotodokumentace stavby je v sekci fotogalerie

http://skolkakamenacek.cz/            webové stránky MŠ

Kontakt 602 562 731 Mgr. Dudová, ředitelka

1.9. 2017 Byla oficiálně otevřena Mateřská škola Kameňáček Kamenný Újezd, příspěvková organizace.

Počet malých předškolních školáků je v počtu 25 dětí a 4 zaměstnanci.