Novoroční přání

Milí  újezdští spoluobčané,
opět jsme všichni otočili onen pomyslný list v kalendáři, kdy si všichni uvědomujeme, že to byl list poslední ve starém roce. Máme za sebou čas vánočních svátků a konce roku. Ten čas, kdy se všichni poněkud zklidníme, abychom v našem uspěchaném světě zavzpomínali na všechny naše známé a ty co nemohou být již s námi. Uvědomili si také hodnotu lidského života, se všemi jeho radostmi i starostmi a problémy.
Opět uplynul jeden rok v tom nekonečném lidském lopocení a hledání onoho dokonalého způsobu života a bytí. Ale protože každý si jej představuje jinak a s jinými hodnotami, odcházíme většinou z tohoto světa, aniž bychom námi rozdělané dílo dokončili. Stále je něco, co neustále žene člověka vpřed. Za vzděláním, poznáním, úsilím o ještě větší dokonalost. Ohromnou výhodou přírody je skutečnost, že nás dokáže vždycky ještě něčím překvapit, přichystat nám nová tajemství, nástrahy, ale i radosti.
Chci nám všem na prahu nového roku 2018 popřát, abychom si užívali především těch radostí života. A to ať už v životě osobním, v mezilidských vztazích, na pracovištích či v pospolitosti lidí, se kterými trávíme většinu svého času. Vím, že nastávající rok 2018 nebude nijak jednoduchý. Ekonomické  a politické problémy země se přenášejí na každého z nás. V této hektické době, která nás stále někam žene si některé obyčejné věci ani neuvědomujeme. Vždyť prostá každodenní promluva se sousedem, kolegou v práci či spolužákem ve škole na to nejobyčejnější téma, vzájemný dialog lidí, kteří si sami sebe váží - to je to, co jediné může posunout tuto společnost, zase o kousek dál v rozvoji člověka.
Nezapomínejme na to v době, kdy nás zahlcují různá elektronická a jiná zařízení, která nás odrazují vzájemně spolu komunikovat.

Přeji všem občanům, aby každý měl hodně pozitivní energie, hodně zdraví, štěstí a životního optimismu v nastávajícím roce.

Vám všem přeje

starostka 

Jarmila Vaňourková