Tříkrálová sbírka 2018

Oblastní charita Rokycany zahajuje ,,Tříkrálovou sbírku" 2018

6. ledna 2018 můžete v Kamenném Újezdě a okolí potkat skupinku králů v kostýmech i bez.

Vedoucí Tříkrálové sbírky je Václava Zimčíková.

Vybrané finanční dary budou použity na potřeby  Oblastní charity Rokycany.

Děkujeme, že svým finančním příspěvkem posloužíte k dobré věci.