Slavnostní vyhlášení Vesnice Plzeňského kraje roku

 

Vážení občané,

oznamujeme vám, že v sobotu 28.července 2018 bude v naší obci slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice Plzeňského kraje roku 2018, kde se naše obec zúčastnila soutěže spolu s dalšími 23 obcemi. Obec Kamenný Újezd získala prvenství a  zvítězila v tomto kraji. Všech 228 obcí, které se v letošním roce přihlásily do soutěže, byly hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity  občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. Vítězstvím v Plzeňském kraji, jsme postoupili do celostátního kola, kde je také vyhlášena soutěž ,,Cena veřejnosti", do které může dát svůj hlas, každý občan a tím podpoří naši obec.

Hlasovat můžete na stránkách Vesnice roku od 15.července.

Žádáme občany, aby pomohli při prezentaci obce, tím, že si uklidí před svými nemovitostmi, např. posekají trávu, seberou odpadky apod.

Ve dnech 27.- 28. července bude   omezen provoz v obci. Na Velké straně od obecního úřadu k dětskému hřišti bude úplná uzavírka místní komunikace. Další  uzavírka bude na Malé  straně, směrem od silničního mostu u oú k březovému háji, při odbočce ke hřbitovu, tímto žádáme občany žijící v těchto lokalitách, aby své dopravní prostředky přeparkovaly.

Srdečně vás zveme na Slavnostní vyhlášení Vesnice Plzeňského kraje roku 2018, k obecnímu úřadu a přijďte s námi oslavit tento velký úspěch obce.