Místní poplatky 2020

 

Místní poplatky 2020
Odpady               1 osoba     700.-Kč
Odpady rekreační objekt               nemovitost     700.-Kč
Odpady za firmu                  1400.-Kč
     
Voda obecní -dvousložková      35 Kč bez DPH/m3 +200.-Kč     40.25.-Kč s DPH/m3 +200.-Kč
     
Kanalizace     38,26 Kč bez DPH/m3     44.-Kč s DPH/m3
Kanalizace paušál     40,86 Kč bez DPH/m3     47.-Kč sDPH/m3
     
Hroby- jednohrob            30.-Kč
         - dvojhrob        60.-Kč
         - urnový hrob        30.-Kč
     
Pes       1. pes      150.-Kč
        2. pes      250.-Kč
Důchodci       1. pes      100.-Kč
        2. pes      150.-Kč
     
Platba přes účet 19428381/0100  VS: číslo popisné  
     
Poplatky se platí v měsíci        březen a duben  
     
Vodné a stočné 2 x ročně     březen- duben a říjen

 

 Poplatky se hradí převodem na účet obce 19428381/0100, nebo přímo na pokladně obce. Poplatky, které nebudou uhrazeny v daném termínu, budou penalizovány!