Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit

Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní

dodržovat základní hygienická pravidla

používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi

nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob

jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – při kýchání a kašlání užívat nejlépe jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží nebo rukávem, nikoliv rukou!  

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Pokud jste přicestovali z oblastí nákazy koronavirem nebo pokud jste se dostali do těsného kontaktu s osobou, která přicestovala nebo měla klinické příznaky nemoci:

zůstaňte v inkubační době (14 dnů) doma a minimalizujte kontakt s lidmi,

myjte si často ruce mýdlem a používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu

kontaktujte Státní zdravotní ústav nebo protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice

v případě, že vám potvrdí doporučenou karanténu, vystaví vám doklad ošetřující lékař.

 Pokud splňujete epidemiologickou anamnézu a máte horečku přesahující 38°C, kašel či dušnost:

kontaktujte Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň: 377 402 264 / 258 / 657 (nonstop),

nevyužívejte veřejnou dopravu a celkově minimalizujte kontakt s okolím.

V žádném případě nechoďte do běžných čekáren lékařů či nemocnic s výjimkou předem domluvené návštěvy infekční kliniky. Před jakýmkoli stykem s okolím vždy napřed telefonujte.

Důležité kontakty:

Státní zdravotní ústav – nonstop infolinky:  724 810 106, 725 191 376

Krajská hygienická stanice: protiepidemický odbor:  377 155 209 / 205 / 100 (mezi 8. a 15. hodinou), 724 090 060 (v pracovní dny od 15 do 20 hodin, o víkendech a svátcích mezi 8. a 20. hodinou)

KHS Rokycany – 371 709 430 (v pracovní dny od 8 do 15 hod)

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň: 377 402 264 / 258 / 657 (nonstop)