Zápis dětí do MŠ Kameňáček, Kamenný Újezd 2.-16.5.

Mateřská škola Kameňáček Kamenný Újezd oznamuje zápis dětí do MŠ ve dnech 2.- 16. 5. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 3. dubna 2020 pod č. j. MSMT-15657/2020-1 Opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, a to v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19.

Zápisy dětí do MŠ budou podle tohoto opatření MŠMT probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zásilka se žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání musí obsahovat:

- řádně vyplněnou vlastní žádost,

- kopii rodného listu dítěte,

- doložení řádného očkování dítěte (nebo čestné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu dítěte).

V letošním roce není nutné osobně navštívit lékaře. Postačí prohlásit, že je dítě řádně očkováno a doložit kopii očkovacího průkazu.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s přílohami zašlete:

- datovou schránkou (MŠ Kameňáček Kamenný Újezd má ID datové schránky bs5wze5), nebo

- e-mailem (s uznávaným elektronickým podpisem; e-mail MŠ Kameňáček Kamenný Újezd je materinka.kamenacek@seznam.cz), nebo

- poštou (na adresu Mateřská škola Kameňáček Kamenný Újezd, Kamenný Újezd 302, 337 01  Rokycany), nebo

- osobně vložením do schránky mateřské školy.