Výstavba tlakové kanalizace

Vážení občané, byla zahájena II. a III. etapa výstavby tlakové kanalizace. Z důvodu koronaviru nemůžeme udělat veřejné jednání, ohledně této stavby. Proto prvotní informace o akci. Výstavba kanalizace byla započata již v minulých dnech. Nyní probíhá vytýčení sítí, a poté by firma BAGGER zahájí výkopové práce od ukončené I. etapy, což je od křižovatky na Letné, kde byla nedávno rekonstruovaná komunikace, po té se bude pokládat hlavní řad kanalizace a to směrem k hasičské zbrojnici v části chodníku, kde dojde k dopravním omezení na silnici III/11733.  Následně půjdeme s výstavbou kolem MŠ na Rafandu II., dále pod dráhou směrem na Rafandu I. Prvotně bude vybudován hlavní řad a pak teprve přípojky. Časově hrubý odhad harmonogramu: Květen -červen výstavba v chodníku k hasičárně, červenec-srpen kolem MŠ na Rafandu II, září a říjen pod dráhou na Rafandu I.

VÝSTAVBA KANALIZACE A OBČAN: Obec hradí část přípojky - el. zařízení + výkopové práce s šachtou. Další napojení od šachty s výkopovými pracemi s napojením do RD, si hradí každý vlastník na své náklady. Tato se týká části nemovitostí, kteří jsou v PD a v žádosti o dotaci. Novostavby po r. 2010 budou z části dotovány obcí za několik podmínek: Vlastník novostaveb prokáže napojení kanalizace a bude mít uzavřenou smlouvu do 1 roku od výstavby TK, s tím že prokáže revizi na el. zařízení a tl. zkoušky s dalším napojením do nemovitosti.

Kalkulace 5000.-Kč na výkopové práce, 5000.-Kč na el. zařízení, 5000.- na šachtu.  Napojení od šachty do RD, si opět vlastník hradí sám.  Cca přípojka s el. zařízením a šachtou + výkopové práce jsou dle vysoutěžené zakázky za 35 000.-Kč, tudíž novostavby budou po doložení podkladů s přípojkou na 20 000.-Kč+ napojení od šachty do RD.

Při výstavbě TK na Rafandě I, bude současně prodloužení vodovodu v této části obce. Přípojku si každý vlastník hradí na své náklady.

Veřejné jednání rádi uděláme po zrušení nouzového stavu.

Kontakt na firmu BAGGER- T. Chvojan. 724440380, chvojan@bagger.cz

III. etapa kanalizace bude realizována v příštím roce 2021.