Rekonstrukce komunikace nad Pilou

Vážení občané, od 27.dubna 2020 bude realizována rekonstrukce místní účelové komunikace nad Pilou. Komunikace je dost úzká, během května a června bude výkopovými pracemi omezena průjezdnost, proto vás žádáme o shovívavost. Popřípadě u vývozu popelnic, při svozu odpadu ukládat do popředí k výjezdu z této části.

Děkujeme za pochopení.

Realizace stavby zajišťuje firma Zemní práce Forejt.