Protipovodňová studie

Vážení občané,

dne 1. 2. 2015 v naší obsi proběhlo zaměrování profilu koryta řeky Klabavy od jezu u čističky odpadních vod až po opuštění katastrálního území obce Kamenný Újezd a Pekelského potoka v místě Vašich obydlí. V posledních letech se potýkáme s čím dál častějšími bleskovými povodněmi, které stále dokola zaplavují naše pozemky a ničí náš majetek. Je tedy namístě se nad touto problematikou pozastavit a najít společně rozumné řešení. 

Obecní úřad zahájil výše zmiňované studie ve spolupráci s panem Ing. Štěničkou z královéhradecké firmy Šindlar, která se zabývá stavebními pracemi a studiemi právě v oblasti protipovodňových opatření. Dne 5. 3. 2015 proběhla v sále na OÚ konference a seznámení s navrhovaným projektem. Veškeré materiály naleznete na úřední desce. V případě dalších připomínek k projektu se rposím obracejte na výše zmiňovaného pana inženýra - tel.: 777759511

 

Děkuji

J.V.