Sběrný dvůr

V sobotu 12.3. 2016 bude  v provozu ,,Sběrný dvůr", od 8.00 - 10.00 hodin.

Kontejnér na textil je umístěn ve dvoře obce. 

- lze ukládat ošacení pro děti  i dospělé, deky, boty svázané, deky, hračky,peřiny. ( Kontejnér odváží Diakonie Broumov )

 

Již nyní lze ukládat bioodpad do hnědého kontejnéru s dalšími recyklovatelnými odpady do nádob( kov, papír, sklo, plast) na příslušných místech obce.

Kocanda- u zastávky ČSAD

Oú- u zastávky Jednoty

Lihovar- naproti vzduchotechnice

U Ježku- u zahrádkářské kolonie

Za pilou- II. ulice u nové zástavby